Galina Melnikova

Russia

Trip:

Poland

Sheri Bronstein

United States of America

Trip:

Poland

Beata Pawlowska

Poland

Trip:

Poland

Lidia Adamska

Poland

Trip:

Poland

Lorna R. Sabbia

United States of America

Trip:

Poland

Anna Colton

United States of America

Trip:

Poland

Beata Mońka

Poland

Trip:

Poland

Eileen O’Connor

United States of America

Trip:

Poland